School Blog

From the Principal

Feedback till elev

Dear all,

idag gick jag ut ur mitt arbetsrum och i korridoren stod en lärare och pratade med en elev. Läraren sade till eleven “vilka fantastiska framsteg du har gjort och vad stolt och glad jag är att du kämpar så mycket i skolan”. De gjorde “high five” med varandra och en mycket stolt elev gick vidare på nästa lektion. Ett bättre exempel på “Tough Love” och feedback tycker jag är svårt att hitta!

Take care /Mr. Andreasson

October is "International School Library Month" (ISLM)

The 2017 theme for ISLM is “Connecting Communities and Cultures”. It is based on the annual IASL conference theme of “Learning Without Borders”. This year we are focusing on the idea that ISLM connects communities (learning communities of all kinds and our own social communities)  and cultures around the world as we share our love of school libraries and show some of  the wonderful activities that go on in our libraries. https://iasl-online.org/advocacy/islm/index.html/

Please tell us why you are thankful for your library! 

Pages