Förintelsens minnesdag

You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
From the Principal
Foto: Jonn Leffmann [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Dear all,

Den 27 januari samlades människor över hela världen i en årlig manifestation. Det var den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945.

År 2005 deklarerade FN denna dag som internationell minnesdag. Sedan 2001 har det varit en nationell minnesdag. Det är en dag då vi hedrar minnet av alla som mördades under Förintelsen och dem som stod emot. En dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde.

I samband med Förintelsens minnesdag arrangeras manifestationer, seminarier och pedagogiska projekt på många orter runt om i Sverige. Även vi uppmärksammade denna dag bl.a. genom en utställning i korridorerna. Idag noterade jag hur några elever under tystnad bläddrade igenom en bok från Forum för levande historia med titeln “Om detta må ni berätta... / Tell Ye Your Children” - A book about the Holocaust in Europe 1933 - 45. Det var gripande att se elevernas fokusering och hur berörda de blev av bilderna och texterna i boken. Då känns det väldigt bra att IES Halmstad  fr.o.m. aug 2018 ger ett antal elever i åk. 9 möjligheten att tillsammans med personal besöka Auschwitz-Birkenau förintelseläger och det judiska kvarteret i Krakow. Efter resan kommer eleverna att få i uppdrag att sprida sin kunskap och sina erfarenheter vidare till de yngre årskurserna på skolan.

Take care /Mr. Andreasson