Y9 Filmanalys av "Frankenstein"

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
Student Work

Vi har fått i uppgift att skriva en analys om skräckromanen Frankenstein. Berättelsen är skriven av Mary Shelley 1818 och vilka kopplingar som finns mellan henne och historien är också något som kommer att analyseras.

Berättelsen handlar om den unga mannen Viktor Frankenstein som lever i en adlig familj. När Viktors mamma går bort blir sorgen svår för honom, efter detta får han idén om att skapa och återföda liv. Han flyttar därför iväg till Ingolstadt och följer sin pappas fotspår: att bli doktor/vetenskapsman. Waldman, en professor, hade tidigare försökt att återskapa liv men aldrig lyckats. När Waldman går bort lyckas Viktor få tag på hans anteckningar och börja uppdraget, han var bestämd att han skulle nå sitt mål på grund av sin stora sorg. Först syr Viktor ihop delar från olika lik. Sedan använder han fostervatten och elektricitet för att återskapa ett liv. Det här blir dock ett stort misstag av Viktor då alla blir rädda för det nya “monstret”. Så småningom flyr monstret därifrån och kommer till en familj där han gömmer sig i deras svinstia. Familjen är fattig men är väldigt kärleksfulla mot varandra. Monstret vill också känna kärlek, han gör goda gärningar i hemlighet åt familjen för att hjälpa till. En dag när familjen ser monstret blir de rädda och skrämmer iväg honom. Monstret känner sig ensam och utanför, det här leder till att monstret vill hämnas på Viktor eftersom han skapade honom, till den han är. Monstret vet inte hur han ska bete sig och efter detta dödar han två personer i Viktors familj. Viktor är rädd för monstret och förstår att han gjort ett av de värsta misstagen någonsin.

Frankenstein är skriven under tidsepoken romantiken och det är en period i vår historia där  “känsla” är ett nyckelord. Under romantiken började författare skriva mer utan begränsningar och mer efter sina egna tankar. Synen på författare förändrades och nu sågs de som skrivande konstnärer. Det betyder att författarna, som ofta var vetenskapsmän eller journalister började skriva utanför ramarna. Man var inte bunden till hur en dikt eller roman behövde vara uppbyggd eller skriven. Det här märker man i Frankenstein då det finns det många tecken på romantiska drag.

I filmen visade många karaktärer starka känslor vilket reflekteras i deras handlingar. Ett exempel är när monstret hjälper den fattiga familjen i skogen kärleksfullt eller när Viktor är uppslukad i sitt arbete och inte prioriterar eller bryr sig om sin blivande fru Elisabeth. Att prioritera bort någon kräver mod och det är en stark känsla att uppleva. Ett annat drag jag också kan se i filmen är naturkänsla, att naturen är besjälad, vilket betyder att känslor påverkar hur vädret och naturen ser ut. Ett exempel är när Viktors lillebror försvinner och familjen letar efter honom, då blir det mörkt, dystert och börjar regna. Det här gör filmen mer laddad och ruskig, det är därför jag tror Mary Shelley har använt sig av draget naturkänsla i sin berättelse.

I filmen kan man se att författaren Mary Shelley har börjat skriva utanför ramarna då hon använder sig av övernaturliga drag. Ett övernaturligt drag som jag inte tror skulle kunna gå att göra i “verkligheten” är att återföda ett liv. När Frankenstein återskapar monstret syr han ihop olika kroppsdelar, använder sig av fostervatten och med hjälp av elektricitet skapar monstret. Det känns omöjligt att man kan skapa liv med att plocka ihop delar från olika kroppar som ska fungera tillsammans och därför är det ett övernaturligt drag.

Fantasi och drömmar är något som vi alla har och det är något som författarna började använda sig av under romantiken på 1700-1800 talet, detta är även något som Mary Shelley uppmärksammar i sin Frankenstein. Huvudkaraktären Viktor har en stor och speciell dröm i filmen. Att återskapa liv, alltså att väcka döda människor till liv. Viktor fick idén efter att hans mamma dött men man får dock aldrig veta varför. Kanske var det för att Viktor senare ville återföda sin moder eller så kanske han helt enkelt ville skapa en människa som kunde bli någon när och kär. Det finns säkert många olika tankar kring varför Viktor skapade monstret men en sak är säker och det är att Viktor gjorde allt för att nå sin dröm. Han kämpade hårt och vägrade att ge upp och här kan vi även se att längtan är ett annat drag som Mary använder. Att Viktor hade en längtan att nå sitt mål.

Det skönlitterära verket Frankenstein skrevs 1818 av författaren Mary Shelley. Hon föddes i  London, England den 30 augusti 1797 och var dotter till den politiska författaren William Godwin och den kända feministen Mary Wollstonecraft. Tyvärr gick Marys moder bort några dagar efter födelsen och hon hann aldrig lära känna henne. Mary bodde med sin pappa och halvsyster men fick aldrig chansen att gå i skolan. Därför hängde Mary ofta i biblioteket hos sin pappa läsande. Hon tyckte om att dagdrömma, fly från sitt tuffa liv och försvinna in i sin egna fantasi. Senare i Marys liv, 1816 gifte hon sig med poeten Percy Shelley. Mary och Percy Shelley reste runt i Europa under en tid. De kämpade ekonomiskt och drabbades även av att mista två barn i ung ålder. Sommaren 1816 tillbringade paret tillsammans med Lord Byron, Jane Clairmont och John Polidori vid Genévesjön. Under en fest slår de vad om att alla skulle skriva en varsin spökhistoria. Två år senare publicerade hon sitt mest kända verk, “Frankenstein”.

Mary Shelley skrämdes av naturvetenskapen som hade idéer om att skapa liv. Jag tror att hon skrev berättelsen då hon säkert funderat mycket på frågan “Vad skapar liv?”. Hon hade själv varit drabbad genom sin mors tidiga död och Marys egna två barn som dog i ung ålder. Att Mary förlorat många nära personer kan märkas i filmen då huvudkaraktären Viktor upplever ungefär samma sak. Därför tror jag att Mary dragit kopplingar från sitt egna liv till berättelsen. Jag tror även hon hade mycket inspiration av romantikens ideal, att man kunde skriva om vad som helst och fantasin fick fritt spelrum. När hon skrev Frankenstein hade hon mycket erfarenheter om vad som var sorgligt och läskigt då hon hade varit med om egna förluster av nära. Många andra kanske inte visste hur det kändes och därför kanske Mary hade en fördel när hon skrev sin spökhistoria.

Parallellt med romantiken pågick även industriella revolutionen, den industriella revolutionen kallas de omfattande sociala, ekonomiska och teknologiska förändringar som började i slutet av 1700-talet och som förändrade vårt samhälle. I Frankenstein används det maskiner och elektricitet när monstret skapas, detta är uppfinningar som uppkom under den industriella revolutionen. Om Mary inte skulle levt under denna tiden skulle hon inte haft någon aning om maskiner och elektricitet, då kanske hennes berättelse skulle se annorlunda ut. Hon kanske inte skulle haft ideén om att återföda ett liv.

Av Moa Karlsson 9C