Vår berättelse

Internationella Engelska skolan Halmstad startade augusti 2012 med ca. 150 elever i åk. 4 - 7. Den första terminen höll vi till i det gamla annexet , men sedan januari 2013 har vi vår verksamhet i det gamla läroverket (fd. Örjansskolan) i Halmstad.

Vi läser enligt svensk läroplan, och i våra lokaler finns specialsalar för idrott, slöjd, hemkunskap, kemi, musik och vanliga lektionssalar. För närvarande har vi ca. 600 elever, från alla delar av Halmstad kommun, i åk. 4 - 9 fördelade på 19 klasser. Vi har totalt ca. 70 personer i personalen, varav 25 av dessa kommer från andra länder än Sverige. Våra engelsktalande lärare undervisar främst i engelska, matematik, naturkunskap, bild och musik. Våra elever får på detta sätt regelbunden undervisning i engelska, och daglig användning och kommunikation på engelska. På så sätt förverkligas ett av våra övergrpande syften med utbildning: att behärska det engelska språket.

Vår skola förbereder eleverna till ett framgångsrikt vuxenliv i en miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Vi jobbar dagligen med en rad rutiner för att förverkliga detta: morgonhälsning av rektor, insamling av mobiler samt line up före lektionerna. Detta är alla exempel på förebyggande rutiner för att skapa en lugn arbetsmiljö för våra elever och personal.

Vi har en aktiv föräldraförening (PTA) som vi samverkar med regelbundet, och som är en naturlig länk mellan föräldrar och skola.  

Med detta sagt, varmt välkomna till Internationella Engelska skolan i Halmstad, där vi gör vårt yttersta för att förbereda eleverna för en internationell och framgångsrik framtid.  I januari har vi återkommande ett öppet hus, och då är alla välkomna att besöka oss. 

Har ni frågor? Mejla gärna vår reception:  info.halmstad@engelska.se