PTA/PSA

Välkommen till Föräldraföreningen (PTA) på Internationella Engelska Skolan (IES) i Halmstad, där föräldrarna engagera sig.

PTA är en organisation för frivilligarbetande föräldrar som, i samarbete med IES, arbetar för studenterns intressen och förbättring av den totala skolmiljön.

Föräldrarna själva sätter agendan och varje enskild PTA förening bestämmer vad den vill fokusera sin energi på.

För att verkligen få inflytande och göra skillnad, behöver vi många medlemmar.  Hundra kronor per läsår och familj låter inte mycket, men det hjälper våra barns liv i skolan.

Besök www.ptahalmstadies.se för mer info. och kontakt.