School Blog

Winners of IES Nobel Prize 2018!

-18 IES Nobel Prize winners

Winners and staff are welcome to the library on Mon. Dec. 10 at 11:00 for a prize ceremony. After that all winners will enjoy a fancy lunch on the stage in the lunch hall. 

From the Principal

Ändrat datum för skolavslutning

Dear all,

enligt tidigare information är Graduation för åk. 9 eleverna fredag 14 juni. Efter önskemål från flertalet föräldrar om ändring av detta datum (det kolliderar med studentfirande för gymnasieelever) så har vi beslutat följande: Graduation sker torsdag 13 Juni 9.00 - 11:00, och avslutningen för åk. 4-8 onsdag 12 juni kl. 14:30. Detaljerad information om dagarna kommer att ges i början av vårterminen.

Sidor