School Blog

From the Principal

Morgoninsamling av mobiler i matsalen

Dear all,

som ni vet samlar vi varje morgon in elevernas mobiltelefoner för att de ska få en lugn studiemiljö med så få distraktioner som möjligt. För elever på Senior school sker detta genom att man träffar en vuxen (ofta mentorn) 10 minuter före första lektionen och lämnar in telefonen (eller informerar att man inte har någon telefon med sig).

I förra veckan hade jag förmånen att vara i matsalen och samla in en klass mobiltelefoner. I samma rum stod det några andra mentorer och samlade in mobiltelefoner för sina klasser. Jag noterade att många elever inte bara lämnade in telefonerna utan också småpratade med sina mentorer kring olika småämnen: Stressen över matteprovet, att man sovit dåligt inatt eller att det var svårt att cykla till skolan i kylan.

Jag blir glad när jag ser att morgoninsamlingen också har ett annat viktigt syfte: Att skapa relationer mellan vuxna och elever på skolan. Det är en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna jobba med våra elever enligt vår grundprincip: “Tough Love”: Att både ha goda relationer men också strikta ramar och en strävan att stödja varje enskild elev.

Take care /Mr. Andreasson

From the Principal

Morgonhälsning

Dear all,

varje morgon står jag på trappan utanför skolan och välkomnar elever och personal till en ny skoldag. Denna vecka har en sak blivit uppenbart: Det är ljust när våra fantastiska elever anländer till skolan! I morse hälsade jag som vanligt och efter en stund kom två elever tillbaka ut på trappan. När jag frågade varför sade de “ vi glömde stänga av våra mobiltelefoner” - ett gott betyg att våra elever har förstått våra värderingar och agerar efter dessa!

Välkomna tillbaka efter sportlovet! /Mr. Andreasson, Principal

Tue. March 13 Evening course for guardians "Schysst på nätet" by Friends

Welcome all guardians to an important evening course about the Internet and cyber bullying held by the organisation Friends. It starts 18:00 in the lunch hall at IES, and ends around 19:30. The purpose of the evening is to inspire parents to be more present online, to talk with their children about the Internet and contribute to a nicer online environment.


 

From the Principal

Nyhetsbrev feb. 2018

Dear students and guardians,

Varje morgon står jag på trappan utanför skolan och välkomnar elever och personal för en ny skoldag. Denna vecka har en sak blivit uppenbart: Det är ljust när våra fantastiska elever anländer till skolan! I morse hälsade jag som vanligt på trappan och efter en stund kom två elever tillbaka ut. När jag frågade varför sade de “vi glömde stänga av våra mobiltelefoner” - ett gott betyg att våra elever har förstått våra värderingar och agerar efter dessa! I nyhetsmedia har det varit en diskussion om att införa nationellt mobilförbud i skolorna (jag deltog bl.a. i en diskussion i P1 Morgon) och ibland kan jag bli förvånad över diskussionen. Vi har på IES Halmstad sedan start 2012 haft totalt mobilförbud i ett enda syfte: Att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för våra elever. Självklart tillhandahåller vi digitala verktyg (såsom bärbara datorer) men vi gör det under lektionerna och med kontroll av lärare. Jag är stolt och glad över att få jobba i en organisation med så tydliga värderingar och policys i denna fråga.

Om ni går in på www.halmstad.engelska.se  kan ni läsa om IES nya köpolicy: De vårdnadshavare vars barn är födda 2018 kommer att kunna ställa dem i kö fr.o.m. 1 feb. 2019. Syftet är att alla föräldrar ska få lika möjlighet att ställa sina barn i kö oberoende när barnet är född under året. I dagsläget är våra 90 platser till åk. 4 “fyllda” i mitten av hösten (vilket naturligtvis är glädjande, och ett kvitto på att vår skola är efterfrågad) så jag hoppas att den nya policyn ska bli mer rättvist och ge alla föräldrar samma möjlighet.

Veckorna efter sportlovet kommer naturligtvis som vanligt att bli intensiva: Onsdag 28 feb. är det mentorsdag på förmiddagen (och vanliga lektioner på eftermiddagen), eleverna i åk. 8 kommer att ha gästföreläsare som pratar på temat “I say NO drugs” samt besöka Mjellby konstmuseum. Eleverna i åk. 5 kommer att få en brandskyddsutbildning från räddningstjänsten och det blir final i vår Talent show för Junior School. De nationella proven för åk. 6 och 9 kommer att pågå under hela vårterminen. Onsdag 14 mars är det studiedag och tisdag 20 mars-onsdag 21 mars är det dags för “call home days” när mentorerna kontaktar föräldrar för att stämma av elevernas studiegång.

Vårt samarbete med organisationen Friends för att arbeta förebyggande kring kränkningar fortsätter och onsdag 28 feb. kommer alla i åk. 6 att se teatern “Jag är Aviola” - samtala gärna med era barn efter denna föreställning. Boka också in tisdag 13 mars kl 18.00 då Friends och IES Halmstad bjuder in alla föräldrar till temat “Schysst på nätet”. Torsdag 8 mars är halv skoldag (eleverna är lediga på em. och Junior Club är öppen) då lärarna ska få utbildning av Friends kring likabehandlingsarbetet. För detaljerad läsårsschema se vår hemsida: https://halmstad.engelska.se/connect/school-blog/important-dates-studentsguardians-school-year-1718

Jag påminner också om att fredag 2 mars är sista dagen för åk. 8 elever att lämna in sin ansökan till vår skolresa till Auschwitz-Birkenau förintelseläger (som sker i aug. 2018). För ev. frågor kontakta jonna.sikmar.engelska@halmstad.se

Tveka inte att kontakta mig eller skolans reception om ni har några synpunkter eller funderingar. Ha ett skönt sportlov och välkomna tillbaka måndag 26 feb.!

Best Regards /Mr. Andreasson, Principal

From the Principal

Förintelsens minnesdag

Foto: Jonn Leffmann [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Dear all,

Den 27 januari samlades människor över hela världen i en årlig manifestation. Det var den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945.

År 2005 deklarerade FN denna dag som internationell minnesdag. Sedan 2001 har det varit en nationell minnesdag. Det är en dag då vi hedrar minnet av alla som mördades under Förintelsen och dem som stod emot. En dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde.

I samband med Förintelsens minnesdag arrangeras manifestationer, seminarier och pedagogiska projekt på många orter runt om i Sverige. Även vi uppmärksammade denna dag bl.a. genom en utställning i korridorerna. Idag noterade jag hur några elever under tystnad bläddrade igenom en bok från Forum för levande historia med titeln “Om detta må ni berätta... / Tell Ye Your Children” - A book about the Holocaust in Europe 1933 - 45. Det var gripande att se elevernas fokusering och hur berörda de blev av bilderna och texterna i boken. Då känns det väldigt bra att IES Halmstad  fr.o.m. aug 2018 ger ett antal elever i åk. 9 möjligheten att tillsammans med personal besöka Auschwitz-Birkenau förintelseläger och det judiska kvarteret i Krakow. Efter resan kommer eleverna att få i uppdrag att sprida sin kunskap och sina erfarenheter vidare till de yngre årskurserna på skolan.

Take care /Mr. Andreasson

Sidor