Skapande skola

Varje år söker IES Halmstad pengar från Kulturrådet för att bedriva Skapande skola-verksamhet nästkommande skolår. Pengarna ska användas till att bjuda in kulturaktörer till skolan som utför workshops med eleverna, eller att eleverna får åka på utflykt till en kulturellt viktig plats och få en guidad visning och eller workshop där.

Hittills har vi blivit beviljade pengar tre år i rad, och några av de aktiviteter som varit återkommande är:

  • Åk. 6 & åk. 9, tre skriv-workshops per klass med den lokala författaren och skrivcirkelledaren Camilla Jönsson.
  • Åk. 4 & åk. 7, ett besök per klass av fantasy- och sportförfattaren Niklas Krog. 
  • Åk. 5, ett besök per klass av deckarförfattaren Laura Trenter.
  • Åk. 8, utflykt till Mjellby konstmuseum med guidning av utställningen om Halmstadgruppen. I år kommer eleverna även att få göra en konst-workshop i samband med besöket. 

Nytt för i år är även:

  • Åk. 6 & åk. 9, tre tecknings-workshops per klass med lokala illustratören och designern Hanna Hallén. 
  • Åk. 6, två lektioner per klass av vetenskaps- och filosofiförfattaren Peter Ekberg.

Skapande skola-aktiviteterna är mycket viktig för den ordinarie skolverksamheten; de underbygger denna och tillåter fördjupning och bredd som annars inte varit möjlig. Det är dessutom viktigt att ge eleverna faktiska exempel på vuxna som försörjer sig på kulturella yrken. Förhoppningen är att ge dem modet och inspirationen att själva bli författare, konstnärer och filosofer!