Skapande skola

Varje år söker IES Halmstad pengar från Kulturrådet för att bedriva Skapande skola-verksamhet nästkommande skolår. Pengarna ska användas till att bjuda in kulturaktörer till skolan som utför workshops med eleverna, eller att eleverna får åka på utflykt till en kulturellt viktig plats och få en guidad visning och workshop där.

Hittills har vi blivit beviljade pengar 7 år i rad, och några av de aktiviteter som varit återkommande är:

  • Åk. 6 & åk. 9,  skriv-workshops med författaren Sara Beischer samt illustrations-workshops med konstnären Magnus Persson. 
  • Åk. 5, besök av en deckarförfattare (Laura Trenter, Petrus Dahlin).
  • Åk. 8, utflykt till Mjellby konstmuseum med guidning och konst-workshop. 
  • Senior school, dans-workshop med professionell dansare/danspedagog (Rickard Fredborg, Malin Johanson) . 

Skapande skola-aktiviteterna är mycket viktig för den ordinarie skolverksamheten; de förstärker denna och tillåter fördjupning och bredd som annars inte varit möjlig. Det är dessutom viktigt att ge eleverna faktiska exempel på vuxna som försörjer sig på kulturella yrken. Förhoppningen är att ge dem modet och inspirationen att själva bli författare, konstnärer, skådespelare, dansare, fotografer och filosofer!