Tagged with "From the Principal"...

From the Principal

Elev som lämnar in sin mobiltelefon

Dear all,

idag knackade på min dörr flera gånger när jag satt i ett möte och jag kände mig tvungen att öppna dörren för det måste vara något väldigt viktigt. När jag öppnade dörren stod en elev med sin mobiltelefon och sade “Mr. Andreasson, jag lämnade inte in min mobil i morse men nu hittade jag den längst ner i min väska, snälla kan du inte lägga den i vår mobilbox?”. Att ha en elev som agerar på det sättet gör mig stolt och glad; dessutom var det ju ett väldigt viktigt ärende så det var tur att jag öppnade dörren när det knackade . . . 

Take care

/ Mr. Andreasson

From the Principal

Nyhetsbrev augusti -17

Dear students and guardians,

jag hoppas ni alla haft en bra sommar och vill härmed hälsa er varmt välkomna till ett nytt läsår hos oss på IES Halmstad!

Starten på detta läsår är, som vi tidigare informerat om,  annorlunda jämfört med tidigare läsår: Onsdag 16 aug och torsdag 17 aug kommer utvecklingssamtal att ske med respektive mentor. Tiderna för dessa utvecklingssamtal mailades till er 21-22 juni och jag ber er att kontrollera tiderna snarast och kontakta respektive mentor om det är några oklarheter.

Första skoldagen är fredag 18 aug. och eleverna på Junior School (åk. 4-6) börjar kl 8.15 och slutar kl 11.00. Eleverna på Senior School (åk 7-9) börjar kl 11.15 och slutar kl 14.45. För elever som har anmält sig till Junior Club är denna öppen den första skoldagen. Lunch serveras för elever på Senior School  och de elever på Junior School som anmält sig till Junior Club (avgift 3000 kr./termin). Eleverna läser enligt schema fr.o.m måndag 21 aug. Elevernas schema finns på SchoolSoft men är ännu inte komplett. Ett preliminärt schema kommer att finnas tillgängligt på SchoolSoft vid skolstart.

Jag vill också hälsa välkomna till föräldramöte för alla åk. 4 föräldrar måndag 21 aug. kl 18.00-19.30. Då kommer ni att få träffa elevens mentor, ställa frågor och få praktisk information om skolan.

Elever i åk. 6 och åk. 8 kommer att ha en teambuilding med övernattning torsdag 14 sept. - fredag 15 sept. Mer detaljerad information kommer att delges senare. Se vår plan för teambuilding. För att stärka mentorsrollen planeras två extra mentorsevent under läsåret där mentorer och elever gör något utanför skolan. Syftet är att skapa goda relationer mellan mentor och elever.

För exakta tider nästa läsår, se bifogat dokument Important dates for guardians and students 17-18  Detta dokument kommer att uppdateras under läsåret. Notera att det finns ett antal studiedagar under läsåret, och att den första studiedagen är onsdag 31 aug.

 

Under sommaren har vi renoverat och byggt om skolan lite invändigt; b l a har fler grupprum skapats på fjärde våningen.


 

 

 

Om ni har några frågor kring SchoolSoft, vänligen kontakta Mr. Sunden (Bertil.Sunden.halmstad@engelska.se).

 

Till sist några påminnelser: Skolans försäkring täcker inte ev. skadegörelse och förlust av elevernas mobiler under skoltid. Jag vill också uppmuntra (utifrån trafiksäkerheten för våra elever) att lämna era barn utan att köra in på Gymnasiegatan.

 

Tveka inte att kontakta mig eller skolans reception om ni har några synpunkter eller funderingar.

 

Med hopp om ett gott samarbete under läsåret! /Mr. Andreasson, Principal


 

Dear students and guardians,

 

I hope you have all had a great summer and I would now like to welcome you back to school for a new academic year.

 

This school year begins, as we have informed earlier, differently than in years past: Wednesday August 16th and Thursday August 17th are dedicated to student development talks with their mentors. Times for these talks were mailed to you on June 21-22. Please check that you have made a note of the times you were given and contact your child’s mentor if needed.

 

The first school day is Friday August 18th. Students in Junior School (years 4 - 6) begin at 8:15 and end at 11:00. Students in Senior School (years 7 - 9) begin at 11:15 and end at 14:45. Junior Club is open on the first day for students who have already registered. Lunch will be served for Senior School students and registered Junior Club students (fee = 3000 kr/term). All ordinary lessons and schedules will begin on Monday August 21st. Student schedules can be found on SchoolSoft but are not complete at this time. A preliminary schedule will be on SchoolSoft before the first day of school.

 

I would also like to welcome you to  our parent meetings for those of you with students in year 4 on Monday August 21 from 18:00 - 19:30. At this meeting you will have the opportunity to meet your student’s mentor, pose questions and get practical information about our school.

 

Students in years 6 and 8 whose classes have been recently remixed will attend team building activities including an overnight stay Thursday September 14th - Friday September 15th. More detailed information will be provided in the weeks leading up to this event. See our plan för team building. In order to strengthen the relationship between your student, their classmates and mentors we have two additional mentor events during the school year. These events often take place off campus.

 

For precise dates of interest please see the attached document Important dates for guardians and students 17-18. This document is updated regularly throughout the year in case changes are necessary. Note that there are a number of “study days” and the first of these is Wednesday August 31st.

 

During the summer break we have renovated and rebuilt some areas of the school including the creation of more small group rooms on the fourth floor.

 

If you have any questions about School soft please do not hesitate to contact Mr. Sunden (Bertil.Sunden.halmstad@engelska.se).

 

Finally, some reminders: The school’s insurance policy does not cover damage to, or loss of, the mobile phones of your children during school hours. Out of concern for the safety of our students we urge you not to drop off, or pick up, your children from Gymnasiegatan.

 

Please do not hesitate to contact me, or the staff at the reception desk, should you have any questions.

 

Best regards /Mr. Andreasson, Principal
 

From the Principal

Nyhetsbrev juni -17

Dear students and guardians of Y 4-8,

det är nu sommarlov för elever och lärare och jag vill med detta brev ge er lite kort information inför nästa läsår. Starten på nästa läsår kommer att bli annorlunda jämfört med tidigare läsår: Onsdag 16 aug. och torsdag 17 aug. kommer utvecklingssamtal att ske med respektive mentor. Tiderna för dessa utvecklingssamtal kommer att mailas till er 21-22 Juni och jag ber er att kontrollera tiderna snarast.

Fredagen 18 augusti är alla elever i åk. 4-6 välkomna till skolan 8.15-11.00 och åk. 7-9 är välkomna 11.15-14.45 denna dag. Ingen lunch serveras för Junior School eleverna (åk. 4-6) .

Terminsbetyget våren 2017 kommer att skickas hem med post till er under juni månad. I början av augusti kommer klassernas scheman att läggas ut på SchoolSoft. Där kommer det att framgå vilka elever som tillhör respektive klass, vilka lärare som undervisar i klassen och vilka som är klassens mentorer.

Om ni har några frågor eller funderingar - tveka inte att kontakta mig eller skolans reception. Med en förhoppning om ett skönt sommarlov till er alla.

Best regards /Mr. Andreasson, Principal

From the Principal

The School inspection report

Dear all,

As you may know, our school was recently inspected by Skolinspektionen and now the inspection report has been published.

It is very rare and a real achievement for a school to receive no comments, or only minor ones during an inspection.  This is a sign of a very well-functioning school and means Skolinspektionen has not found anything they need to criticise.  I am happy to inform you that this is what we have achieved.

Everyone at the school should be very proud for playing their part in making this school such a positive environment in which to study and teach.  Thank you for your efforts every day.

You can read the report here: LINK.

Yours faithfully.

/ Mr. Andreasson. Principal, IES HALMSTAD.

From the Principal

Utbyteselever och Command of English

Dear all,

Igår hade jag nöjet att vinka av 9 elever från åk. 8 som under några dagar ska besöka vår systerskola i Breckland, Storbritannien. I början av maj var eleverna från Breckland här i Halmstad, och deltog bl.a. under en skoldag hos oss. Det var fantastiskt att se hur eleverna från båda länder interagerade och tog del av varandras vardag och skolliv. En sak är säker: våra svenska elever talar fullständigt flytande engelska och har verklig “command of English”. Att se och höra våra 15-åringar prata perfekt engelska gör mig stolt och glad! Oavsett vad de väljer att göra i livet har vi givit dem redskapet att jobba, bo och verka “across the world”.

Take care, Mr. Andreasson

From the Principal

6/4 Workshop om Internet och sociala medier

Dear all,

förra torsdagen hade vi en uppskattad workshop med Mats Andersson från företaget Netscan om sociala medier och Internet för alla elever, personal och ca. 100 föräldrar på kvällen. Vi och våra barn har tillgång till sociala medier dagligen, och Mats guidade oss igenom olika aspekter av denna cybervärld. Vad jag lärde mig var att vi måste prata med våra barn om Internet och sociala medier på samma sätt som vi pratar om hur det äri det “riktiga” livet (i skolan, på fritiden, om kompisar). Internet är här för att stanna och vi måste lära varandra och våra barn HUR vi på bästa sätt kommunicerar kring och använder denna (fantastiska) värld!

Take care, Mr. Andreasson

From the Principal

Vår policy kring mobiltelefoner och vikten av att behärska det engelska språket

Förra veckan träffade jag en elev som frågade om jag hade tid att svara på några frågor, för hon hade fått en uppgift att skriva en argumenterande text i engelskan. Vi satte oss på mitt kontor och spontant sade eleven “det är lättare att jag tar det på engelska när jag ändå ska skriva anteckningarna på engelska”. På perfekt engelska ställde eleven sina frågor och vi pratade om vår policy kring mobilitelefoner, varför det inte räcker med att lämna dem i skåpen och hur det fungerar på andra IES skolor. Det blev ett spännande och intressant samtal som stärker min uppfattning att det förebyggande arbetet kring mobiltelefoner är viktigt, samt att våra elever verkligen lär sig “Command of English” - nyckeln till deras framtida internationella vuxenliv!

Take care, Mr. Andreasson

From the Principal

Mentorday

Dear all,

i onsdags var det mentorstid på schemat under förmiddagen och vanliga lektioner började kl 13.00. När jag stod och hälsade på morgonen såg jag hos många av eleverna en förväntansfull blick; idag skulle det ske en annorlunda aktivitet! Några klasser skulle till Ön, andra skulle på crossfit och ytterligare andra var på skolan och gjorde olika aktiviteter som gemensam frukost, tipspromenad och lekar. Åk. 4 skulle vara tillsammans med sina "buddies" i åk. 6.

När jag träffade personal och elever under lunchen frågade jag naturligtvis hur förmiddagen hade varit, och en gemensam bild kom fram - det  hade varit roligt att få lära känna nya personer både från den egna och andra klasser samt mentorer, och att de elever som inte alltid är “framgångsrika” i skolbänken ofta lyfter sig när det blir praktiska inslag i aktiviteterna. Roligt att höra att det blev en bra dag, precis som eleverna förväntade sig på morgonen!

Take care, Mr. Andreasson

From the Principal

Morgonhälsning

Dear all,

Som ni vet står jag och en kollega varje morgon och tar i hand på alla våra fantastiska elever och personal. Efter att snart ha gjort detta i fyra år inser jag mer och mer dess värde. Det är en fantastisk start på dagen att jag personligen får säga välkommen till var och en av dem. För mig är det ett sätt att lära känna våra 600 elever, och för dem en symbol att nu börjar skoldagen - vi stänger av mobilen och tar av oss våra mössor. När jag av någon anledning inte får stå och hälsa på morgonen känns det som att något saknas under resten av dagen; jag har inte fått träffa alla elever och personal ordentligt. Så morgonhälsningen är viktig för mig, och jag tror också att det betyder mycket för elever och personal. Sedan har det varit extra trevligt de senaste dagarna med både morgonsol och att det numera är ljust runt klockan 8:00!

Till sist, jag önskar alla våra elever och personal ett skönt sportlov, så ses vi på trappan på morgonen måndag 27 Feb.!

Take care /Mr. Andreasson

From the Principal

Varifrån i världen kommer vår personal?

Som ni säkert noterat har vi utanför matsalen satt upp en världskarta som visar varifrån vår personal kommer. Vi har personal från alla världens hörn: Europa, Nordamerika, Afrika, Karibien och Australien. Jag tycker att det är fantastiskt att våra elever dagligen får träffa människor från olika kulturer och världsdelar, med en sak som förenar oss: det engelska språket.

Min förhoppning är att världskartan ska hjälpa våra elever att få en geografisk medvetenhet, och skapa nyfikenhet kring alla dessa länder. Undrar de något kan de nästan alltid hitta någon på skolan som kan svara på frågor om världen utanför Halmstad och Sverige!

Take care, Mr. Andreasson

Pages