Tagged with "From the Principal"...

From the Principal

"Schysst på nätet" föräldrakurs från Friends

"Man orkar ju inte förklara vad Snapshat är i en kvart först..."

sa en elev på en skola i Sverige när det diskuterades varför inte barn och ungdomar kontaktar vuxna vid kränkningar på nätet. Påståendet visades under Friends föreläsning förra veckan för IES föräldrar kring temat “Schysst på nätet”. Jag är övertygad om att citatet sätter fingret på en nyckelfråga kring kränkningar på nätet: vi vuxna måste intressera oss för och försöka förstå sociala medier, och sedan samtala med våra ungdomar. I annat fall kommer vi aldrig att kunna hjälpa och stötta dem i att bli “schyssta på nätet”. Det och mycket annat pratade Caroline från Friends om för de föräldrar som lyssnade på hennes föreläsning förra veckan. Presentationen finns under IES News på Schoolsoft.

Take care /Mr. Andreasson

From the Principal

Morgoninsamling av mobiler i matsalen

Dear all,

som ni vet samlar vi varje morgon in elevernas mobiltelefoner för att de ska få en lugn studiemiljö med så få distraktioner som möjligt. För elever på Senior school sker detta genom att man träffar en vuxen (ofta mentorn) 10 minuter före första lektionen och lämnar in telefonen (eller informerar att man inte har någon telefon med sig).

I förra veckan hade jag förmånen att vara i matsalen och samla in en klass mobiltelefoner. I samma rum stod det några andra mentorer och samlade in mobiltelefoner för sina klasser. Jag noterade att många elever inte bara lämnade in telefonerna utan också småpratade med sina mentorer kring olika småämnen: Stressen över matteprovet, att man sovit dåligt inatt eller att det var svårt att cykla till skolan i kylan.

Jag blir glad när jag ser att morgoninsamlingen också har ett annat viktigt syfte: Att skapa relationer mellan vuxna och elever på skolan. Det är en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna jobba med våra elever enligt vår grundprincip: “Tough Love”: Att både ha goda relationer men också strikta ramar och en strävan att stödja varje enskild elev.

Take care /Mr. Andreasson

From the Principal

Morgonhälsning

Dear all,

varje morgon står jag på trappan utanför skolan och välkomnar elever och personal till en ny skoldag. Denna vecka har en sak blivit uppenbart: Det är ljust när våra fantastiska elever anländer till skolan! I morse hälsade jag som vanligt och efter en stund kom två elever tillbaka ut på trappan. När jag frågade varför sade de “ vi glömde stänga av våra mobiltelefoner” - ett gott betyg att våra elever har förstått våra värderingar och agerar efter dessa!

Välkomna tillbaka efter sportlovet! /Mr. Andreasson, Principal

From the Principal

Nyhetsbrev feb. 2018

Dear students and guardians,

Varje morgon står jag på trappan utanför skolan och välkomnar elever och personal för en ny skoldag. Denna vecka har en sak blivit uppenbart: Det är ljust när våra fantastiska elever anländer till skolan! I morse hälsade jag som vanligt på trappan och efter en stund kom två elever tillbaka ut. När jag frågade varför sade de “vi glömde stänga av våra mobiltelefoner” - ett gott betyg att våra elever har förstått våra värderingar och agerar efter dessa! I nyhetsmedia har det varit en diskussion om att införa nationellt mobilförbud i skolorna (jag deltog bl.a. i en diskussion i P1 Morgon) och ibland kan jag bli förvånad över diskussionen. Vi har på IES Halmstad sedan start 2012 haft totalt mobilförbud i ett enda syfte: Att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för våra elever. Självklart tillhandahåller vi digitala verktyg (såsom bärbara datorer) men vi gör det under lektionerna och med kontroll av lärare. Jag är stolt och glad över att få jobba i en organisation med så tydliga värderingar och policys i denna fråga.

Om ni går in på www.halmstad.engelska.se  kan ni läsa om IES nya köpolicy: De vårdnadshavare vars barn är födda 2018 kommer att kunna ställa dem i kö fr.o.m. 1 feb. 2019. Syftet är att alla föräldrar ska få lika möjlighet att ställa sina barn i kö oberoende när barnet är född under året. I dagsläget är våra 90 platser till åk. 4 “fyllda” i mitten av hösten (vilket naturligtvis är glädjande, och ett kvitto på att vår skola är efterfrågad) så jag hoppas att den nya policyn ska bli mer rättvist och ge alla föräldrar samma möjlighet.

Veckorna efter sportlovet kommer naturligtvis som vanligt att bli intensiva: Onsdag 28 feb. är det mentorsdag på förmiddagen (och vanliga lektioner på eftermiddagen), eleverna i åk. 8 kommer att ha gästföreläsare som pratar på temat “I say NO drugs” samt besöka Mjellby konstmuseum. Eleverna i åk. 5 kommer att få en brandskyddsutbildning från räddningstjänsten och det blir final i vår Talent show för Junior School. De nationella proven för åk. 6 och 9 kommer att pågå under hela vårterminen. Onsdag 14 mars är det studiedag och tisdag 20 mars-onsdag 21 mars är det dags för “call home days” när mentorerna kontaktar föräldrar för att stämma av elevernas studiegång.

Vårt samarbete med organisationen Friends för att arbeta förebyggande kring kränkningar fortsätter och onsdag 28 feb. kommer alla i åk. 6 att se teatern “Jag är Aviola” - samtala gärna med era barn efter denna föreställning. Boka också in tisdag 13 mars kl 18.00 då Friends och IES Halmstad bjuder in alla föräldrar till temat “Schysst på nätet”. Torsdag 8 mars är halv skoldag (eleverna är lediga på em. och Junior Club är öppen) då lärarna ska få utbildning av Friends kring likabehandlingsarbetet. För detaljerad läsårsschema se vår hemsida: https://halmstad.engelska.se/connect/school-blog/important-dates-studentsguardians-school-year-1718

Jag påminner också om att fredag 2 mars är sista dagen för åk. 8 elever att lämna in sin ansökan till vår skolresa till Auschwitz-Birkenau förintelseläger (som sker i aug. 2018). För ev. frågor kontakta jonna.sikmar.engelska@halmstad.se

Tveka inte att kontakta mig eller skolans reception om ni har några synpunkter eller funderingar. Ha ett skönt sportlov och välkomna tillbaka måndag 26 feb.!

Best Regards /Mr. Andreasson, Principal

From the Principal

Förintelsens minnesdag

Foto: Jonn Leffmann [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Dear all,

Den 27 januari samlades människor över hela världen i en årlig manifestation. Det var den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945.

År 2005 deklarerade FN denna dag som internationell minnesdag. Sedan 2001 har det varit en nationell minnesdag. Det är en dag då vi hedrar minnet av alla som mördades under Förintelsen och dem som stod emot. En dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde.

I samband med Förintelsens minnesdag arrangeras manifestationer, seminarier och pedagogiska projekt på många orter runt om i Sverige. Även vi uppmärksammade denna dag bl.a. genom en utställning i korridorerna. Idag noterade jag hur några elever under tystnad bläddrade igenom en bok från Forum för levande historia med titeln “Om detta må ni berätta... / Tell Ye Your Children” - A book about the Holocaust in Europe 1933 - 45. Det var gripande att se elevernas fokusering och hur berörda de blev av bilderna och texterna i boken. Då känns det väldigt bra att IES Halmstad  fr.o.m. aug 2018 ger ett antal elever i åk. 9 möjligheten att tillsammans med personal besöka Auschwitz-Birkenau förintelseläger och det judiska kvarteret i Krakow. Efter resan kommer eleverna att få i uppdrag att sprida sin kunskap och sina erfarenheter vidare till de yngre årskurserna på skolan.

Take care /Mr. Andreasson

From the Principal

Brev från elev

Dear all,

Nu är terminen i full gång vilket känns jättebra för en tom skola utan elever är ingen riktig skola. När jag tömde min post idag låg ett handskrivet brev med texten “Hej Mr Andreasson. Jag blir alltid så glad när du säger hej till mig när jag går ner för trapan. Och när du hälsar på mig när jag kommer. Du är en bra räktor”. Det brevet gjorde mig stolt och glad!

Take care /Mr. Andreasson

From the Principal

Feedback till elev

Dear all,

idag gick jag ut ur mitt arbetsrum och i korridoren stod en lärare och pratade med en elev. Läraren sade till eleven “vilka fantastiska framsteg du har gjort och vad stolt och glad jag är att du kämpar så mycket i skolan”. De gjorde “high five” med varandra och en mycket stolt elev gick vidare på nästa lektion. Ett bättre exempel på “Tough Love” och feedback tycker jag är svårt att hitta!

Take care /Mr. Andreasson

From the Principal

Elev som lämnar in sin mobiltelefon

Dear all,

idag knackade på min dörr flera gånger när jag satt i ett möte och jag kände mig tvungen att öppna dörren för det måste vara något väldigt viktigt. När jag öppnade dörren stod en elev med sin mobiltelefon och sade “Mr. Andreasson, jag lämnade inte in min mobil i morse men nu hittade jag den längst ner i min väska, snälla kan du inte lägga den i vår mobilbox?”. Att ha en elev som agerar på det sättet gör mig stolt och glad; dessutom var det ju ett väldigt viktigt ärende så det var tur att jag öppnade dörren när det knackade . . . 

Take care

/ Mr. Andreasson

From the Principal

Nyhetsbrev augusti -17

Dear students and guardians,

jag hoppas ni alla haft en bra sommar och vill härmed hälsa er varmt välkomna till ett nytt läsår hos oss på IES Halmstad!

Starten på detta läsår är, som vi tidigare informerat om,  annorlunda jämfört med tidigare läsår: Onsdag 16 aug och torsdag 17 aug kommer utvecklingssamtal att ske med respektive mentor. Tiderna för dessa utvecklingssamtal mailades till er 21-22 juni och jag ber er att kontrollera tiderna snarast och kontakta respektive mentor om det är några oklarheter.

Första skoldagen är fredag 18 aug. och eleverna på Junior School (åk. 4-6) börjar kl 8.15 och slutar kl 11.00. Eleverna på Senior School (åk 7-9) börjar kl 11.15 och slutar kl 14.45. För elever som har anmält sig till Junior Club är denna öppen den första skoldagen. Lunch serveras för elever på Senior School  och de elever på Junior School som anmält sig till Junior Club (avgift 3000 kr./termin). Eleverna läser enligt schema fr.o.m måndag 21 aug. Elevernas schema finns på SchoolSoft men är ännu inte komplett. Ett preliminärt schema kommer att finnas tillgängligt på SchoolSoft vid skolstart.

Jag vill också hälsa välkomna till föräldramöte för alla åk. 4 föräldrar måndag 21 aug. kl 18.00-19.30. Då kommer ni att få träffa elevens mentor, ställa frågor och få praktisk information om skolan.

Elever i åk. 6 och åk. 8 kommer att ha en teambuilding med övernattning torsdag 14 sept. - fredag 15 sept. Mer detaljerad information kommer att delges senare. Se vår plan för teambuilding. För att stärka mentorsrollen planeras två extra mentorsevent under läsåret där mentorer och elever gör något utanför skolan. Syftet är att skapa goda relationer mellan mentor och elever.

För exakta tider nästa läsår, se bifogat dokument Important dates for guardians and students 17-18  Detta dokument kommer att uppdateras under läsåret. Notera att det finns ett antal studiedagar under läsåret, och att den första studiedagen är onsdag 31 aug.

 

Under sommaren har vi renoverat och byggt om skolan lite invändigt; b l a har fler grupprum skapats på fjärde våningen.


 

 

 

Om ni har några frågor kring SchoolSoft, vänligen kontakta Mr. Sunden (Bertil.Sunden.halmstad@engelska.se).

 

Till sist några påminnelser: Skolans försäkring täcker inte ev. skadegörelse och förlust av elevernas mobiler under skoltid. Jag vill också uppmuntra (utifrån trafiksäkerheten för våra elever) att lämna era barn utan att köra in på Gymnasiegatan.

 

Tveka inte att kontakta mig eller skolans reception om ni har några synpunkter eller funderingar.

 

Med hopp om ett gott samarbete under läsåret! /Mr. Andreasson, Principal


 

Dear students and guardians,

 

I hope you have all had a great summer and I would now like to welcome you back to school for a new academic year.

 

This school year begins, as we have informed earlier, differently than in years past: Wednesday August 16th and Thursday August 17th are dedicated to student development talks with their mentors. Times for these talks were mailed to you on June 21-22. Please check that you have made a note of the times you were given and contact your child’s mentor if needed.

 

The first school day is Friday August 18th. Students in Junior School (years 4 - 6) begin at 8:15 and end at 11:00. Students in Senior School (years 7 - 9) begin at 11:15 and end at 14:45. Junior Club is open on the first day for students who have already registered. Lunch will be served for Senior School students and registered Junior Club students (fee = 3000 kr/term). All ordinary lessons and schedules will begin on Monday August 21st. Student schedules can be found on SchoolSoft but are not complete at this time. A preliminary schedule will be on SchoolSoft before the first day of school.

 

I would also like to welcome you to  our parent meetings for those of you with students in year 4 on Monday August 21 from 18:00 - 19:30. At this meeting you will have the opportunity to meet your student’s mentor, pose questions and get practical information about our school.

 

Students in years 6 and 8 whose classes have been recently remixed will attend team building activities including an overnight stay Thursday September 14th - Friday September 15th. More detailed information will be provided in the weeks leading up to this event. See our plan för team building. In order to strengthen the relationship between your student, their classmates and mentors we have two additional mentor events during the school year. These events often take place off campus.

 

For precise dates of interest please see the attached document Important dates for guardians and students 17-18. This document is updated regularly throughout the year in case changes are necessary. Note that there are a number of “study days” and the first of these is Wednesday August 31st.

 

During the summer break we have renovated and rebuilt some areas of the school including the creation of more small group rooms on the fourth floor.

 

If you have any questions about School soft please do not hesitate to contact Mr. Sunden (Bertil.Sunden.halmstad@engelska.se).

 

Finally, some reminders: The school’s insurance policy does not cover damage to, or loss of, the mobile phones of your children during school hours. Out of concern for the safety of our students we urge you not to drop off, or pick up, your children from Gymnasiegatan.

 

Please do not hesitate to contact me, or the staff at the reception desk, should you have any questions.

 

Best regards /Mr. Andreasson, Principal
 

From the Principal

Nyhetsbrev juni -17

Dear students and guardians of Y 4-8,

det är nu sommarlov för elever och lärare och jag vill med detta brev ge er lite kort information inför nästa läsår. Starten på nästa läsår kommer att bli annorlunda jämfört med tidigare läsår: Onsdag 16 aug. och torsdag 17 aug. kommer utvecklingssamtal att ske med respektive mentor. Tiderna för dessa utvecklingssamtal kommer att mailas till er 21-22 Juni och jag ber er att kontrollera tiderna snarast.

Fredagen 18 augusti är alla elever i åk. 4-6 välkomna till skolan 8.15-11.00 och åk. 7-9 är välkomna 11.15-14.45 denna dag. Ingen lunch serveras för Junior School eleverna (åk. 4-6) .

Terminsbetyget våren 2017 kommer att skickas hem med post till er under juni månad. I början av augusti kommer klassernas scheman att läggas ut på SchoolSoft. Där kommer det att framgå vilka elever som tillhör respektive klass, vilka lärare som undervisar i klassen och vilka som är klassens mentorer.

Om ni har några frågor eller funderingar - tveka inte att kontakta mig eller skolans reception. Med en förhoppning om ett skönt sommarlov till er alla.

Best regards /Mr. Andreasson, Principal

Pages