Student Showcase

IES Tacktal

Jag vill tacka någonting jag får göra nästan varje dag. Någonting som många barn inte har möjlighet till, att få gå i skolan. Men inte vilken skola som helst, utan Internationella Engelska Skolan.

Jag vill tacka Internationella Engelska Skolan för ni har givit mig möjlighet till att få studera i en engelsk skola med mycket bra undervisning. Jag får tillgång till bra studiematerial som till exempel datorer och böcker. Med hjälp av ett google- och schoolsoftkonto får jag tillgång till mina läxor, arbeten, lektionsplaneringar och mina resultat. Det hjälper mig att hålla skolarbetet strukturerat, hålla fokus i skolan och slippa känna stress. Jag har möjlighet till extra class om jag behöver extra stöd i ett ämne, då får jag mer tid till att ta in informationen och repetera det jag har lärt mig under skoltid. Det har verkligen hjälpt mig, speciellt innan ett prov.

Jag vill också tacka elevrådet som arrangerar roliga aktiviteter till oss elever på skolan och gör allt för att eleverna ska få känna att de kan få vara med och bestämma.

Framförallt vill jag tacka alla lärare på IES för att ni är intresserade av de ämnen ni undervisar oss i och motiverar oss till att vilja lära oss och fortsätta utvecklas. Jag vill tacka mina mentorer för att ni är roliga, engagerade och inspirerande.

Jag vet att när jag går på Internationella Engelska Skolan har jag en ljus framtid framför mig och är redo att fortsätta i livet, tack.

IES - Speech of thanks

I want to say thank you to something that I get to do almost every day. Something that many children don’t have the opportunity to do, namely go to school. But it’s not just any school, it’s the International English school.

I want to thank the International English school for giving me the opportunity to study in an English school with teaching based on high academic goals. I’m able to use good material such as books and computers. By having a google- and a schoolsoft account I’m able to access my homework, assessments, lesson plans and my results. This helps me to stay structured, focused during school hours and less stressed. I have the possibility to attend extra class if I need extra support in a subject, this gives me more time to grasp given information and to repeat what I already have learned during class time. This has really helped me alot, especially to prepare for a test.

I would also like to thank our student union who arrange exciting activities for us students and for doing everything to make us students feel as if we’re a part of the decisionmaking progress.

Most of all, I would like to thank all the teachers at IES for being engaged in their subjects and for motivating us to learn more and to continue thriving. I also want to thank my mentors for being funny, engaged and inspiring.

I know that as long as I’m a student at IES my future looks bright and I’ll be ready to go on with my life, thank you.

Student Showcase: More Pop Art Y7
Ronja - More Pop Art Y7
Student Showcase: Pop Art Y7
Givara and Anton - Pop Art Y7
Welcome from the Principal

First of all I want to welcome you to this website. Here you will find a blog from me about IES Halmstad. I will update it frequently, and you will get a picture of what's happening at our school.

One again welcome, and please don't hesitate to contact me if there is anything you would like to see in the blog.

Testimonials

“At Internationella Engelska Skolan I am getting a good education that really prepares me for the future. I chose Internationella Engelska Skolan because of the school's focus on the English language, and I really enjoy becoming better and better at English. I also like the strict rules … ”

Ethos